High5 Opinion

Voor elk probleem is een oplossing

OPINIE EN REACTIES

Wie zijn wij?

BQ Solutions bestaat uit 2 betrokken burgers die High Five For Life niet van de grond kunnen krijgen zonder ondersteuning en hulp van derden.

WERELDLEIDERS: TOON RUGGENGRAAT!

Zoals gemeld hebben wij High Five For Life bij meerdere instanties neergelegd. Inmiddels hebben wij van diverse organisaties en internationale uitvoerende organen positieve reacties gekregen op het concept. Waaronder de Verenigde Naties, de Europese Commissie en Wereldleiders.

 

Ego strelend, tegelijkertijd hoogst frustrerend. Wat hebben wij, wat heeft de wereld aan complimenteuze woorden over een hulp biedend concept, als er geen gevolg aan wordt gegeven. Het bewierookte High Five For Life concept is vooralsnog gestrand en is verwezen naar menig bureaulade.

 

Vol onbegrip moeten wij dan ook constateren dat er mondiaal klaarblijkelijk geen draagvlak gecreëerd kan worden voor dit plan.

De vraag rijst dan: Kan men niet of wil men niet? Wij neigen naar het tweede antwoord. Natuurlijk speculatief maar het voelt als: ‘Leuk idee, teveel gedoe’!

 

Niet een instantie, niet een internationaal orgaan, niet een wereldleider heeft tot nu toe de levensvatbaarheid van High Five For Life serieus willen onderzoeken. Let wel, we spreken hier over een continue geldstroom van minimaal 10 miljard euro per jaar!

 

BQ Solutions bestaat uit 2 betrokken burgers die High Five For Life niet van de grond kunnen krijgen zonder ondersteuning en hulp van derden.

 

Kom op Wereldleiders, toon jullie ruggengraat!

As mentioned, we sent the High Five For Life concept to several international authorities.

We received many positive reactions from several organisations and International Executive Bodies, including the United Nations, the European Commission and world leaders.

WORLD LEADERS: SHOW SOME BACKBONE!

Flattering of course but on the other hand highly frustrating. What use have all those complimentary words if no further action is taken.

 

This praised concept High Five For Life has failed and has been consigned to the dustbin. With incomprehension we have to conclude that there is no global support for this concept.

 

This raises the question : They cannot or they want not. We tend to WANT NOT.

 

Of course this is speculative, but it feels like: ‘Nice plan, too much of a fuss’!

 

Not one authority, not one International Executive Body, not one world leader is seriously willing to examine the viability of High Five For Life. Please note, we are talking about a continuous flow of funds of approximately EUR 10 billion per year!

 

BQ Solutions consists of two concerned citizens. We can’t get the High Five For Life concept off the ground, unaided.

 

Come on you World Leaders: Show some Backbone!

ONDERZOEK PUBLIEKE OPINIE

Het High Five For Life concept ligt inmiddels op meerdere bureaus van grote internationale hulporganisaties en mondiaal invloedrijke personen. Helaas heeft alleen de Verenigde Naties inhoudelijk gereageerd.

 

Erkende hulporganisaties hebben structureel financiële tekorten en zijn grotendeels afhankelijk van particuliere giften, terwijl er met dit High Five For Life concept een continue geldstroom gerealiseerd kan worden van ruim 10 miljard euro per jaar.

 

Denkt u zich eens in: Geld voor bestrijding van oorlog, armoede, hongersnood en vervolging. Geld voor onderzoek naar alternatieve energie en levensbedreigende ziekten. Geld voor bescherming van de mensenrechten, waaronder vrouwen- en kinderuitbuiting. Geld voor directe humanitaire hulp voor mensen in noodsituaties, oorlogen, milieu en natuurrampen.

 

Denkt u zich eens in dat geld minder een issue zou zijn.

 

Dit gegeven heeft BQ Solutions doen besluiten zelf een onderzoek te starten wat de publieke opinie hierover is.

Via diverse (internationale) media- en communicatiekanalen willen wij antwoord krijgen op de vraag: Is er de welwillendheid van de consument om meer te betalen voor een vliegticket wetende dat deze € 5,- wordt aangewend voor het High Five For Life concept?

 

Als blijkt dat men bereid is om die € 5,- te betalen, dan is er draagvlak om dit High Five For Life concept wereldwijd te realiseren. Dit onder auspiciën van de Verenigde Naties.

 

Laat ons weten wat uw opinie hierover is.

LETTER TO THE EDITOR

Copyright © 2015 BQ Solutions. All rights reserved