High Five for Life!

Voor elk probleem is een oplossing

HIGH FIVE FOR LIFE!

 

Wat houdt dit in?

High Five for Life is een non-profit onderdeel van BQ Solutions met als doel ondersteuning te geven aan hulporganisaties, wereldwijd.

 

High Five for Life zoekt creatieve oplossingen om deze organisaties te ondersteunen en te versterken.

Veel mensen zijn zich niet bewust dat gerespecteerde hulporganisaties grotendeels afhankelijk zijn van particuliere giften en dat het veldwerk verricht wordt door vrijwilligers.

 

High Five for Life heeft een concept ontwikkeld waarbij geld een minder grote rol speelt als het op humanitaire hulp aankomt. Waar dan ook ter wereld in welke vorm dan ook.

 

 

Wereldwijd kopen circa 5 miljoen mensen per dag een vliegticket. Stel, je vermeerdert de ticketprijs met 5 euro (High 5 for Life!) dan zou dit op jaarbasis 10 miljard euro opleveren. Zie het als een mondiale fee/belasting voor verbeterende omstandigheden van slachtoffers, in welke situatie dan ook. (oorlogssituaties, milieurampen, natuurrampen, preventie en onderzoek, etc)

 

Mensen die het zich kunnen permitteren een vliegticket te kopen, kunnen ook 5 euro fee/belasting betalen voor High Five for Life!

 

Wij kunnen het ons niet indenken dat passagiers hier problemen mee zouden hebben. Of je nu een ticket naar Kaapstad koopt voor € 875,- of voor € 880,-.

 

De High Five Belasting ofwel de Human Aid Tax zou naar onze mening onder auspiciën van de Verenigde Naties moeten vallen. Zij zijn een objectieve en onafhankelijke intergouvernementele organisatie, werken mondiaal samen met overheden op het gebied van internationaal recht, veiligheid, humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

 

Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde organisaties die deel uit maken van de Verenigde Naties, waaronder Unesco, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef.

 

De Verenigde Naties heeft het netwerk, de know how en de infrastructuur. High Five For Life! zou een nieuw orgaan binnen deze mondiale organisatie kunnen zijn met eigen hulpprogramma’s.

 

Het idee is eigenlijk heel simpel, de uitvoering echter kost tijd en energie.

Maar, hoe mooi zou het zijn als er iedere dag weer circa 25 miljoen euro aan geld binnenkomt wat direct besteed kan worden voor humanitaire hulpdoeleinden.

 

HIGH FIVE FOR LIFE!

 

What does this mean?

High Five for Life is a non-profit part of BQ Solutions with the aim of support organizations, worldwide.

Op 9 september 2015 bericht de Verenigde Naties ons dat zij blij verrast zijn door ons creatieve en innovatieve concept. De Verenigde Naties vindt het High Five For Life concept een nastrevenswaardig initiatief en zij zouden het geweldig vinden indien dit gerealiseerd kan worden.

 

Dit heeft ons doen besluiten om nog meer internationale medestanders enthousiast voor dit idee te maken met als doel draagvlak te creëren zodat dit humanitaire concept daadwerkelijk tot stand komt.

 

Wij houden u op de hoogte.

 

30 september 2015

 

In the meantime, we have tried to get more international support for our idea.

 

Unfortunately we are having great difficulty in getting the resources and support we need to set up this High Five For Life concept. We do have to wait for a willingness to open doors, internationally. Desired responses remains off.

 

In the United Nations view, the High Five for Life concept is a desirable and worthwhile idea. That’s why we will examine, through the media, what the general public opinion is about this plan.

 

To be continued.

 

 

 

 

 

 

Many people are not aware of the fact that respected aid agencies are largely dependent on private donations and that field work is done by volunteers.

 

High Five for Life is looking for creative solutions in order to support and strengthen these organizations.

 

High Five for Life has developed a concept in which money plays a lesser role if it comes to humanitarian aid. Wherever in the world and in any form. This idea gives a continuous flow of funds of approximately EUR 10 billion per year, this is 25 million euros per day.

 

Meanwhile, High Five for Life presented this concept to the United Nations and are awaiting their response.

Copyright © 2015 BQ Solutions. All rights reserved